FANDOM


Bigg Boss 13 (Hindi) is the thirteenth season of the Hindi version of Bigg Boss.

Background

Twists

Housemates

Hindi13 Siddharth S Small
 Winner 
 
Siddharth S
Hindi13 Asim Small
 Runner-Up 
 
Asim
Hindi13 Shehnaaz Small
 Finalist 
 
Shehnaaz
Hindi13 Rashami Small
 Finalist 
 
Rashami
Hindi13 Arti Small
 Finalist 
 
Arti
Hindi13 Paras Small
 Walked with ₹10 lakh 
 
Paras
Hindi13 Mahira Small
 Evicted 
 
Mahira
Hindi13 Vishal Small
 Evicted 
 
Vishal
Hindi13 Shefali J Small
 Evicted 
 
Shefali J
Hindi13 Madhurima Small
 Ejected 
 
Madhurima
Hindi13 Shefali B Small
 Evicted 
 
Shefali B
Hindi13 Arhaan Small
 Evicted 
 
Arhaan
Hindi13 Vikas G Small
 Left 
 
Vikas G
Hindi13 Vikas P Small
 Evicted 
 
Vikas P
Hindi13 Himanshi Small
 Evicted 
 
Himanshi
Hindi13 Devoleena Small
 Walked 
 
Devoleena
Hindi13 Khesari Small
 Evicted 
 
Khesari
Hindi13 Tehseen Small
 Evicted 
 
Tehseen
Hindi13 Siddharth D Small
 Evicted 
 
Siddharth D
Hindi13 Abu Small
 Evicted 
 
Abu
Hindi13 Koena Small
 Evicted 
 
Koena
Hindi13 Dalljiet Small
 Evicted 
 
Dalljiet

Nominations History

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Day 17 Day 23 Day 30 Final #1 Day 51 Day 55 Day 64 Day 65 Day 71 Day 94 Day 99 Day 135 Final
Siddharth S Devoleena Rashami No
Nominations
Ineligible
No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Arhaan
Khesari
No
Nominations
Asim
Shehnaaz
Saved
Khesari
Rashami
Shefali J
Shehnaaz Asim
Himanshi
Paras
Rashami
Shefali J
Shefali J Mahira
(to save)
Shefali J
Vishal
No
Nominations
Shefali B
Vishal
Shefali B No
Nominations
No
Nominations
Arti No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Winner
Asim Ineligible
Koena No
Nominations
Saved
Ineligible
No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Arhaan
Tehseen
No
Nominations
Himanshi
Vikas P
Khesari Paras
Shehnaaz
Siddharth S Ineligible Saved
Himanshi
Mahira
Shefali B
Arti
Madhurima
No
Nominations
Mahira
Shefali J
Shefali B No
Nominations
No
Nominations
Shehnaaz No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Runner-Up
Shehnaaz Ineligible
Ineligible No
Nominations
Siddharth D No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Shefali J
Vikas P
No
Nominations
Himanshi
Paras
Rashami Arti
Shefali J
Paras Exempt Himanshi Madhurima
Vikas P
Arti
Madhurima
No
Nominations
Rashami Madhurima No
Nominations
No
Nominations
Siddharth S No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Third Place
Rashami Ineligible Ineligible No
Nominations
Saved
Abu
No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
 
 
No
Nominations
Devoleena
Vikas P
Khesari Shehnaaz
Vikas P
Shehnaaz Ineligible Saved
Shefali J
Mahira
Shehnaaz
Mahira
Vishal
No
Nominations
Mahira
Shefali J
Saved
Shefali B
No
Nominations
No
Nominations
Shehnaaz No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Fourth Place
Arti Ineligible
Ineligible
No
Nominations
Siddharth D No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Asim
(to save)
No
Nominations
Shefali J
Shehnaaz
Saved
Khesari
Paras
Vishal
Siddharth S Ineligible
Shefali J Shehnaaz
Vikas P
Arhaan
Shefali B
No
Nominations
Madhurima
Shefali B
Shefali B No
Nominations
No
Nominations
Siddharth S No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Fifth Place
Paras Rashami
Shefali B
Koena
Dalljiet
Shehnaaz No
Nominations
Saved
Ineligible
No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Himanshi
Shefali J
No
Nominations
Khesari
Mahira
Rashami Arti
Shefali J
Shehnaaz Ineligible  
 
Mahira
(to save)
Arhaan
Vishal
No
Nominations
Madhurima
Shefali B
Shefali B No
Nominations
No
Nominations
Siddharth S No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Walked with
₹10 lakh
Mahira Ineligible
Ineligible
No
Nominations
Saved
Abu
No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
Shefali J
Tehseen
No
Nominations
Paras
Vishal
Rashami Arti
Shefali J
Paras Ineligible
Shefali J Madhurima
Vikas P
Arhaan
Madhurima
No
Nominations
Madhurima
Shefali B
Saved
Shefali B
No
Nominations
No
Nominations
Paras No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
 
 
Vishal Not in
House
No
Nominations
Mahira
Shehnaaz
Rashami Shefali J
Vikas P
Shehnaaz Ineligible
Shefali J Mahira
Shehnaaz
Arhaan
Shefali B
No
Nominations
Mahira
Shefali J
Saved
Shefali B
No
Nominations
No
Nominations
Shehnaaz No
Nominations
 
 
Shefali J Not in
House
Paras
Shehnaaz
No
Nominations
Arti
Himanshi
Khesari Paras
Shehnaaz
Shehnaaz Ineligible Ineligible Mahira
Shehnaaz
Paras
Madhurima
No
Nominations
Madhurima
Vishal
Saved
Shefali B
No
Nominations
No
Nominations
Mahira  
 
Madhurima Not in
House
Exempt Shefali J Mahira
Shehnaaz
Arhaan
Shefali B
No
Nominations
Arti
Mahira
Ineligible No
Nominations
No
Nominations
 
 
Shefali B Ineligible Ineligible
No
Nominations
Abu No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
 
 
Exempt Shefali J Arti
Mahira
Arti
Madhurima
No
Nominations
Mahira
Paras
Ineligible  
 
Arhaan Not in
House
Asim
Siddharth S
No
Nominations
 
 
Exempt Himanshi Mahira
Shehnaaz
Arti
Paras
No
Nominations
 
 
Vikas G Not in
House
Arhaan
Vikas P
Asim No
Nominations
 
 
Vikas P Not in
House
In Secret
Room
Mahira
Shehnaaz
No
Nominations
Himanshi
Shefali J
Khesari Devoleena
Rashami
Siddharth S Ineligible
Shefali J Mahira
Shehnaaz
 
 
Himanshi Not in
House
Paras
Shehnaaz
No
Nominations
Asim
Shefali J
Khesari Mahira Shehnaaz Ineligible Ineligible  
 
Devoleena Ineligible No
Nominations
No
Nominations
Abu No
Nominations
No
Nominations
No
Nominations
 
 
No
Nominations
Rashami
Shefali J
Saved
Khesari
Shehnaaz
Vikas P
 
 
Khesari Not in
House
In Secret
Room
Asim
Siddharth S
No
Nominations
Mahira
Vishal
Rashami  
 
Tehseen Not in
House
In Secret
Room
Asim
Mahira
 
 
Siddharth D Ineligible
Dalljiet No
Nominations
Ineligible No
Nominations
No
Nominations
 
 
Abu Ineligible
Koena No
Nominations
Ineligible  
 
Koena Ineligible Ineligible  
 
Dalljiet Ineligible Ineligible  
 

Game History

Week 1

Hindi13 Dalljiet Small
 Nominated 
 
Dalljiet
Hindi13 Devoleena Small
 Nominated 
 
Devoleena
Hindi13 Koena Small
 Nominated 
 
Koena
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Shefali B Small
 Nominated 
 
Shefali B

Week 2

Hindi13 Devoleena Small
 House Captain 
 
Devoleena
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Koena Small
 Evicted 
 
Koena
Hindi13 Dalljiet Small
 Evicted 
 
Dalljiet

Week 3

Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Siddharth D Small
 Nominated
2 Votes
 
 
Siddharth D
Hindi13 Abu Small
 Evicted
4 Votes
 
 
Abu

Week 4

Hindi13 Tehseen Small
 Entered 
 
Tehseen
Hindi13 Vikas P Small
 Entered 
 
Vikas P
Hindi13 Khesari Small
 Entered 
 
Khesari
Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Devoleena Small
 Nominated 
 
Devoleena
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Shefali B Small
 Nominated 
 
Shefali B
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth D Small
 Nominated 
 
Siddharth D
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddhardth S

Week 5

Round 1

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Siddharth D Small
 Evicted 
 
Siddharth D

Round 2

Hindi13 Arhaan Small
 Entered 
 
Arhaan
Hindi13 Himanshi Small
 Entered 
 
Himanshi
Hindi13 Shefali J Small
 Entered 
 
Shefali J
Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Rashami Small
 Evicted 
 
Rashami
Hindi13 Devoleena Small
 Evicted 
 
Devoleena
Hindi13 Shefali B Small
 Evicted 
 
Shefali B

Week 6

Hindi13 Devoleena Small
 Re-Entered 
 
Devoleena
Hindi13 Rashami Small
 Re-Entered 
 
Rashami
Hindi13 Arti Small
 House Captain 
 
Arti
Hindi13 Arhaan Small
 Nominated 
 
Arhaan
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Shefali J Small
 Nominated 
 
Shefali J
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Tehseen Small
 Evicted 
 
Tehseen

Week 7

Hindi13 Shefali J Small
 House Captain 
 
Shefali J
Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Devoleena Small
 Nominated 
 
Devoleena
Hindi13 Himanshi Small
 Nominated 
 
Himanshi
Hindi13 Khesari Small
 Nominated 
 
Khesari
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Vishal Small
 Entered
Nominated
 
 
Vishal
Hindi13 Arhaan Small
 Evicted 
 
Arhaan

Week 8

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Devoleena Small
 Nominated 
 
Devoleena
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Rashami Small
 Nominated
5 Votes
 
 
Rashami
Hindi13 Khesari Small
 Evicted
8 Votes
 
 
Khesari

Week 9

Hindi13 Himanshi Small
 House Captain 
 
Himanshi
Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Shefali J Small
 Nominated 
 
Shefali J
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Vikas P Small
 Nominated 
 
Vikas P
Hindi13 Devoleena Small
 Walked 
 
Devoleena

Week 10

Hindi13 Arhaan Small
 Re-Entered 
 
Arhaan
Hindi13 Shefali B Small
 Re-Entered 
 
Shefali B
Hindi13 Madhurima Small
 Entered 
 
Madhurima
Hindi13 Siddharth S Small
 House Captain 
 
Siddharth S
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Paras Small
 Walked 
 
Paras
Hindi13 Shefali J Small
 Nominated
8 Votes To Save
 
 
Shefali J
Hindi13 Himanshi Small
 Evicted
3 Votes To Save
 
 
Himanshi

Week 11

Hindi13 Paras Small
 Re-Entered 
 
Paras
Hindi13 Vikas G Small
 Entered 
 
Vikas G
Hindi13 Madhurima Small
 Nominated 
 
Madhurima
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Vikas P Small
 Evicted 
 
Vikas P

Week 12

Hindi13 Vikas G Small
 House Captain 
 
Vikas G
Hindi13 Arhaan Small
 Nominated 
 
Arhaan
Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Madhurima Small
 Nominated 
 
Madhurima
Hindi13 Shefali B Small
 Nominated 
 
Shefali B
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Vishal Small
 Nominated 
 
Vishal

Week 13

Hindi13 Asim Small
 House Captain 
 
Asim
Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Madhurima Small
 Nominated 
 
Madhurima
Hindi13 Shefali B Small
 Nominated 
 
Shefali B
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Vishal Small
 Nominated 
 
Vishal
Hindi13 Arhaan Small
 Evicted 
 
Arhaan
Hindi13 Vikas G Small
 Left 
 
Vikas G

Week 14

Hindi13 Shehnaaz Small
 House Captain 
 
Shehnaaz
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Shefali J Small
 Nominated 
 
Shefali J
Hindi13 Vishal Small
 Nominated 
 
Vishal
Hindi13 Madhurima Small
 Nominated
1 Votes
 
 
Madhurima
Hindi13 Shefali B Small
 Evicted
8 Votes
 
 
Shefali B

Week 15

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Madhurima Small
 Nominated 
 
Madhurima
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Shefali J Small
 Nominated 
 
Shefali J
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Vishal Small
 Nominated 
 
Vishal

Week 16

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Shefali J Small
 Nominated 
 
Shefali J
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Vishal Small
 Nominated 
 
Vishal
Hindi13 Madhurima Small
 Ejected 
 
Madhurima

Week 17

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Vishal Small
 Nominated 
 
Vishal
Hindi13 Shefali J Small
 Evicted 
 
Shefali J

Week 18

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S
Hindi13 Vishal Small
 Evicted 
 
Vishal

Week 19

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Asim Small
 Nominated 
 
Asim
Hindi13 Mahira Small
 Nominated 
 
Mahira
Hindi13 Paras Small
 Nominated 
 
Paras
Hindi13 Rashami Small
 Nominated 
 
Rashami
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Siddharth S Small
 Nominated 
 
Siddharth S

Week 20

Round 1

Hindi13 Arti Small
 Nominated 
 
Arti
Hindi13 Shehnaaz Small
 Nominated 
 
Shehnaaz
Hindi13 Mahira Small
 Evicted 
 
Mahira

Round 2

Hindi13 Siddharth S Small
 Winner 
 
Siddharth S
Hindi13 Asim Small
 Runner-Up 
 
Asim
Hindi13 Shehnaaz Small
 Third Place 
 
Shehnaaz
Hindi13 Rashami Small
 Fourth Place 
 
Rashami
Hindi13 Arti Small
 Fifth Place 
 
Arti
Hindi13 Paras Small
 Walked 
 
Paras

Trivia

References

External Links

India Seasons
Hindi 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · HB · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
Bengali 1 · 2
Kannada 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8
Malayalam 1 · 2
Marathi 1 · 2 · 3
Tamil 1 · 2 · 3 · 4
Telugu 1 · 2 · 3 · 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.