Big Brother Wiki
Advertisement

Anastasiya Yagaylova is the winner of Bolshoy Brat 1.

Biography[]

Player's History - Bolshoy Brat 1[]

Nominations History[]

Week Nominated Nominated By Final Position
1 Sergey Yevsikov
Anna Tsindrenko
Oleysa Ostapenko
2 Unknown Nominated
3 Unknown Nominated
4 Unknown
5 Unknown Nominated
6 Unknown Nominated
7 Unknown Nominated
8 Unknown
9 Unknown Nominated
10 Unknown Nominated
11 Oleysa Ostapenko
Sergey Yevsikov
Sergey Yevsikov
Oleysa Ostapenko
Nominated
12 No Nominations Winner

Post Big Brother[]

Trivia[]

References[]

Preceded by
Title Established
Winner
Season 1
Russia 1 Anastasiya Y Square
Anastasiya Yagaylova
Succeeded by
Incumbent
Bolshoy Brat 1 Housemates
Slater Young
Anastasiya Y
Sergey Yevsikov
Sergey
Oleysa Ostapenko
Oleysa O
Evgeniya Shvets
Evgeniya
Vasiliy Pechen
Dmitriy Donskov
Dmitriy D
Ivan Timoshenko
Ivan
Anastasiya Glushchenko
Anastasiya G
Dmitriy Zadorozhnyj
Dmitriy Z
Nadezhda Zvereva
Nadezhda
Galina Ivanova (Russian Housemate)
Arkadiy Maryin
Arkadiy
Anna Tsindrenko
Anna
Oleysa Paramonova
Oleysa P
Vanessa Li
Vanessa
Georgiy Mdivani
Anton Sokolov
Winner
Runner-Up
Third Place
Evicted
Walked
Advertisement